Tillsammans för fler i Rörelse!

Svenska Spels samarbete med Riksidrottsförbundet

Förr i tiden fick barn tidigt lära sig att sitta still. I dag är problemet det omvända.

Två av tre svenska barn och ungdomar rör sig mindre än vad WHO rekommenderar. Och antalet med en stillasittande livsstil ökar i alla åldrar. Det måste vi förändra.

Att få flera svenskar att röra på sig har valts ut av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet (RF) som en fråga vi vill driva gemensamt. För Svenska Spel har det alltid varit viktigt att vara samhällsengagerade och utveckla idrotten från gräsrot till elitnivå. 2017 startade vi därför tillsammans med RF projektet Framåt för fler i rörelse som består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund och dels av en Framåtfond.

Med hjälp av Tillsammans för fler i rörelse! vill vi driva på den utveckling som specialidrottsförbunden redan påbörjat och som syftar till att skapa en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett ambition, ålder, kön eller prestationsnivå. Projektet bidrar också till idrottens gemensamma vision där målet är en idrott som är nyfiken, välkomnande och utvecklande och där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.